Disclaimer

Voor alle duidelijkheid:

Het is natuurlijk vanzelfsprekend dat wij alles in het werk stellen om er voor te zorgen dat u een plezierige en veilige dag heeft.

De fietsgroepbegeleiders stellen alles in het werk om u op plezierige en veilige wijze langs de locaties te loodsen, uw medewerking is hiervoor essentieel.

Voor de volledigheid echter maken wij u er nog op attent dat
> Bridgeclub Gendt en de organisatie van de Bloesem Fiets Drive niet aansprakelijk zijn voor persoonlijk letsel en/of materiële schade.
> Deelname is vrijwillig en geheel op eigen risico. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor hun eigen veiligheid gedurende het evenement.
> De organisatie neemt geen bijzondere maatregelen ten aanzien van de veiligheid van de deelnemers en hun eigendommen en wijst elke aansprakelijkheid voor schade die de deelnemers mochten lijden af.

Retour Startpagina