Inschrijven

Inschrijven middels een email (inschrijven@fietsdrive.nl) met daarin opgave van de paren en een telefoonnummer zodat wij u kunnen bereiken als dat nodig mocht zijn.

In verband met het gebruik van het NBB rekenprogramma en de daaraan gestelde voorwaarden graag ook de NBB lidnr's van u en uw partner vermelden in de aanmelding.

U ontvangt, per email, een bevestiging van uw inschrijving. Om misverstanden te voorkomen is het verzoek ALTIJD een email (inschrijven@fietsdrive.nl) te zenden, betalingen ZONDER aanmelding per mail veroorzaken allerlei misverstanden

Het aantal deelnemers is beperkt.

Eind maart / begin april wordt u via deze website geinformeerd over uw paarnummer, u wordt verzocht hier goede nota van te nemen en uw paarnummer bij het aanmelden paraat te hebben. U treft ook de aanduiding van uw (fiets) groep op deze website aan.

 

Ingeval dat de doorverwijzing naar het inschrijf email adres niet correct werkt, het email adres is inschrijven@fietsdrive.nl

Retour Startpagina