Algemeen:
Er wordt gespeeld volgens de geldende Spelregels voor Wedstrijdbridge.
De wedstrijd gaat over 7 ronden van 4 spellen. In beginsel wordt elke ronde in een andere locatie gespeeld. Elke ronde duurt 30 minuten.
Er wordt per lijn gespeeld, geen lijnindeling op speelsterkte.
Stop- en alerteerregels moeten worden toegepast.
HOM (Hoogst Ongebruikelijke Methoden) en BSC (Bruine Sticker Conventies), voorheen rode systemen, zijn niet toegestaan.
Op alle locaties wordt gespeeld binnen de vastgestelde rondetijden.
Na de derde ronde is er een lunchpauze.

Wedstrijdleiding:
Arbiters worden desgevraagd door de locatiebeheerder opgeroepen. Gelet op de afstanden kan het enige minuten duren voordat de arbiter is gearriveerd. Tijdens het wachten op de opgeroepen arbiter begint men, indien dit althans mogelijk is, met het spelen van een volgend spel. In sommige gevallen kan de locatiebeheerder arbitrage verrichten in overleg met de wedstrijdleider. Arbitrage beslissingen van de wedstrijdleider zijn bindend. Hiertegen kan niet in beroep worden gegaan. .

Spelresultaten:
Noord toetst de spelresultaten in. Oost controleert dit en accordeert de ingaven via de ingebouwde controleprocedure. Is er bij aanvang van de volgende ronde sprake van niet correct ingevoerde en verwerkte spelresultaten (geen einde ronde geweest), dan worden de ontbrekende spellen door de lokatiebeheerder ingevoerd als “niet gespeeld”. De spelresultaten liggen daarmee definitief vast tussen partijen en voor berekening van de einduitslag van de wedstrijd.

Niet gespeelde spellen:
Wegens niet of te laat verschijnen. Niet gespeelde spellen worden als volgt in de uitslag verwerkt: 60% voor de wel tijdig verschenen partij, 40% voor de niet tijdig verschenen partij.
Spellen die ten gevolge van arbitrage niet gespeeld zijn worden in de uitslag aangemerkt als “niet gespeeld”.
Deze niet gespeelde spellen worden door de locatiebeheerder ingebracht in de automaten.

Uitslag en Prijzen:
De uitslag wordt vastgesteld op basis van de vastleggingen in de bridgemates.
Er zijn fruitprijzen in natura voor de plaats 1 en de 50% score in elke lijn.
Prijzen die niet worden afgehaald tijdens de prijsuitreiking komen te vervallen.

Retour Startpagina